study-examination-abroad

ทำงานพยาบาล ในต่างประเทศเป็นทางเลือกที่ดีจริงหรือ

เพื่อเป็นการสร้างมาตรฐานการทำงานพยาบาลไทย แนะนำว่า ควรมีการทดสอบตามโครงการ ISPN  เพื่อสร้างความยอมรับในระดับสากลต่อการทำงานพยาบาลในไทย 

การทำงานพยาบาลในต่างประเทศเป็นที่ใฝ่ฝันของพยาบาลหลายคน อาจเป็นเพราะค่าแรงที่สูง การทำงานที่ได้รับการยอมรับและความนับถือที่มากกว่า รวมถึงการได้อยู่ในประเทศที่มีมาตรฐานการครองชีพที่ดีกว่า

ประเทศอเมริกาได้เปิดกว้างสำหรับการเข้ามาทำงานพยาบาล โดยมีข้อกำหนดที่สามารถเป็นไปได้สำหรับพยาบาล ที่จบจากประเทศไทย หากแต่มองในมุมที่กลับกัน จะดีเพียงใดถ้าเราสามารถ ได้ค่าตอบแทนมากขึ้น ได้รับการยอมรับจากสังคมมากขึ้น มีความเคารพนับถือในวิชาชีพมากขึ้น โดยคงการทำงานพยาบาลในประเทศ แต่จะทำอย่างไรให้สิ่งเหล่าเกิดขึ้นได้ในประเทศเรา CGFNS เชื่อว่าการพัฒนามาตรฐานพยาบาลไทยให้ได้รับการยอมรับจากสากล จะสามารถเปลี่ยนทุกสิ่งได้ดีขึ้น

 

โดยการนำข้อสอบวัดผลตามโครงการ ISPN โดยผลสอบนี้ได้รับการยอมรับจากสหรัฐอเมริการและทั่วโลก หากโรงพยาบาลใดมีพยาบาลสอบข้อสอบนี้ผ่าน ก็เท่ากับได้รับการยอมรับในการให้บริการเช่นเดียวกับโรงพยาบาลในสหรัฐแล้ว ผลจากการพัฒนามาตรฐานนี้ ผู้ป่วยจากทุกมุมโลกก็จะต้องการรับการรักษาในประเทศไทย ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในหลายด้านในทางที่ดีกว่า โดยไม่จำเป็นต้องทำงานพยาบาลในต่างประเทศ

สรุป การสอบ ISPNคือ การยกระดับมาตรฐานการบริการทางพบาลยาล เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกับ พยาบาลในประเทศสหรัฐอเมริกานั้นเอง